01.11 – ПРАЗНИК НА ВЕГАНИТЕ


 Веган, веганство – характеризира хора с начин на живот, отхвърлящ използването на животински продукти. Веганите са пълни вегетарианци, които не само се хранят изключително с растителни продукти, но и не използват продукти от животни, или свързани косвено с животни. Те изключват от храната си месо,  риба, яйцата и млечните продукти. Не използват: изделия от животински произход,  пчелен мед, продукти с животински компоненти – желатин, глицерин и др.,продукти произведени чрез рафиниране с животински продукти – някои видове захар и пр.; както и продукти, които са тествани на животни, в т.ч. козметика, тютюн и пр.