10-ТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ НА МЪРЗЕЛИВЕЦА


10-ТЕ БОЖИ ЗАПОВЕДИ НА МЪРЗЕЛИВЕЦА

1. Човек се ражда уморен и живее, за да си почине. 
2. Обичай кревата си като самия себе си! 
3. Работата е свято нещо - не я пипай! 
4. Денем почивай, за да можеш вечерта да се наспиш! 

5. Ако видиш някой да си почива, помогни му! 
6. Не се мъчи да вършиш нещо, което не можеш, а това, което можеш, отстъпи на друг! 
7. Ако случайно ти се доработи, седни, почакай малко и ще ти мине! 
8. Ако работата е здраве, който е болен, нека работи! 
9. Не оставяй за утре работа, която можеш да свършиш вдругиден! 
10. Когато видиш някъде да ядат и пият - приближи се; ако видиш, че работят - тръгни си да не пречиш!

Коментари