19.11 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ТОАЛЕТНАТА

И такъв ден има :). Освен това има и Световна тоалетна организация (worldtoilet.org), която се бори за нормални хигиенни условия на хората. Постановен е с резолюция на ООН (UN Resolution A/67/L.75) и се отбелязва като официален Международен ден на ООН.
Статистика:  Данни сочат, че човек отива 2 500 пъти годишно в тоалетната, като я ползва 6-8 пъти дневно. Това означава, че там прекарваме три години от живота си. И още – жените прекарват там средно 2 минути и 33 секунди, докато мъжете – 1 минута и 24 секунди. Не знаем кой си е  направил труда да засича времето, но със сигурност много хора биха оспорили тези цифри. Толкова по статистиката от стоялите с хронометър пред вратата.
Ето и малко история: Първата тоалетна чиния е – няма да се изненада никой, китайска. Китайски император, управлявал през 50-100 г. заръчал да му направят такава, разбира се, от чисто злато, да е някак си по-императорска. Била е свързана с водопровод. Тит Флавий Веспасиан, римски император, пръв въвел заплащането в градските тоалетни. Синът му Тит изразил открито несъгласие за това. В отговор Веспасиан взел една шепа монети, пъхнал ги под носа на сина си и му казал „Не миришат, нали?“. Оттук тръгва и станалия нарицателен израз „Парите не миришат“ (лат. Pecunia non olet).


ИДЕЯ: А ако прекарвате повече време в усамотение, не се колебайте да си осигурите комфорт и ... забавление :)