УСМИХНИ СЕ


За да успееш в бизнеса, трябва да накараш другите да виждат нещата така, 
както ти ги виждаш. Аристотел Онасис