ЗАБАВНА НАУКА: ВМЕСТО ПИСМО В БУТИЛКА


Да се пусне писмо в бутилка не е трудно, всички знаем как става това. Но дали можем в бутилката да вкараме и ... яйце? Няма да носи послание, но ще е интересно.


ИДЕЯ: Как да вкараме яйце в бутилка?

ЩЕ ТИ ТРЯБВАТ:
  • 1 твърдо сварено обелено яйце
  • Пластмасова или стъклена бутилка с отвор малко по-малък от размера на яйцето
  • Голяма купа с гореща вода
  • Голяма купа с ледена вода

ЕТО КАК:

  • Сложи бутилката в купата с гореща вода за няколко минути
  • Премести я в купата с ледена вода
  • На отвора на бутилката постави обеленото и предварително намокрено яйце


РЕЗУЛТАТ:

След малко яйцето ще се „промуши” и ще се пъхне в бутилката

ЗАЩО СТАВА ТАКА?

Когато сложим бутилката в гореща вода, въздухът вътре се разширява и налягането се увеличава. Една част от въздуха излиза от бутилката. Когато я сложим в ледена вода, налягането бързо започва да намалява. Бутилката „си търси” въздуха, който преди това ú е „избягал”. Обаче на отвора ú има яйце. По-високото налягане отвън ще избута яйцето в бутилката. А дали сега ще можеш да го изкараш? Помисли за обратния вариант. Начин, при който налягането в бутилката да стане по-високо от това навън. Например, ако обърнеш бутилката обратно, с гърлото надолу и я загрееш.