РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА


Сребърна - наричат го царството на пеликаните. 
Разположено е се е край едноименно село, на 16 километра западно от Силистра и на 2 километра южно от Дунав. Уникалният резерват се намира на главното миграционно трасе на прелетните птици между Европа и Африка, наречено „Via Pontica“. През 1983 г. влиза в списъка на паметниците на световното културно наследство и природните забележителности на ЮНЕСКО.


В резервата се срещат 41 вида бозайници, 11 вида влечуги , 10 вида земноводни и 24 вида риби и 221вида птици. Особено интересни са пеликаните.
Изключително интересни са и тръстиковите острови в езерото. Те никога не се заливат с вода, защото следват вертикалното ú движение. Върху тях птиците намират прекрасно място за гнездене.
Към резервата има изграден природонаучен музей, а с помощта на видеокамери, поставени в езерото, посетителите могат да се насладят на поразяващи гледки.

Заслужава си да се разгледа, мястото е впечатляващо.