И "ПИ" ПРАЗНУВА

14 март - Почитаме числото „Пи”

Този неофициален празник е измислен през 1987 г. от физика от Сан Франциско Лари Шоу. Той е открил, че датата 14 март, записана в приетата в САЩ форма3/14 съвпада с първите три цифри прочутото число.
С помощта на новите технологии, стойността на числото Пи е изчислена до рекордните 2,7 трилиона цифри след десетичната запетая.
Закръглено с точност до десетия знак, „Пи“ може да се запомни чрез изречението, в което всяка дума има съответния брой букви:
Как е леко и бързо запомнено „Пи“ всички знаят щом желаят! 31415926536

Всяка година на 14 март почитателите на числото „Пи“ в САЩ се събират за да възхваляват неговото съвършенство и да се състезават кой ще възпроизведе най-дълга поредица от цифрите след десетичната му запетая. Световният рекорд по неговото запомняне засега принадлежи на 60-годишен японец, който рецитирал в продължение на 16 часа 100000 цифри след десетичната запетая.
Знаменателно е, че празника на числото „Пи“ съвпада с рождения ден на един от най-големите физици на нашата съвременност - Алберт Айнщайн. През 1999 г. авторитетното списание "Тайм" го обявява за личност на века. За хората от всички народи и вероизповедания той си остава символ на гениален интелект и архетип на "лудия учен". На негово име са наречени 99. елемент в периодичната таблица а Менделеев, един астероид, кратер на Луната и награда за мир.

Коментари